Organisatie

Dorpsbelangen Fluitenberg is de vereniging die opkomt voor de algemene belangen van de inwoners van Fluitenberg.

Dorpsbelangen ziet het als hun taak om:

  • de leefbaarheid van de bewoners in het dorp en het landelijk gebied van Fluitenberg te stimuleren
  • het vertegenwoordigen van de bewoners naar de gemeentelijke instanties voor algemeen belang
  • het bevorderen van de sociale contacten binnen en buiten het dorp
  • het instandhouden van ons gemeenschappelijk gebouw " 't Overschotje" voor alle verenigingen en clubs van het dorp
  • het organiseren van activiteiten voor de bewoners om de bovenstaande doelen te bereiken

Kortom de Vereniging voor Dorpsbelangen Fluitenberg is er voor alle "Fluitenbergers" en kan dan ook alleen bestaan met uw steun en medewerking.

 

E-mail adressen:

secretaris.fluitenberg@gmail.com = voor bestuur

penningmeester.fluitenberg@gmail.com = voor bestuur

fluitenberg.activiteiten@gmail.com = voor activiteitencommissie

vleute.fluitenberg@gmail.com = voor dorpskrant