App groepen

Er zijn in ons dorp een 3-tal Whatsapp groepen die u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in ons dorp. Deze groepen geven de laatste actuele informatie. Er is afgesproken dat deze apps alleen gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor ze in het leven geroepen zijn. Onnodige berichten zijn zeer onwenselijk!

------

De "Kids activiteiten" App verstrekt informatie over de activiteiten die georganiseerd worden voor de jeugd t/m 17 jaar in ons dorp.

Aanmelden voor deze App bij: Ria Ensing.

------

De "Samen zijn we 1" App wordt gebruikt voor belangrijke informatieve berichten aangaande ons dorp.

Aanmelden voor deze App bij: Martin Donker of Ria Ensing.

------

De "Buurtpreventie Fluitenberg" App is bedoeld om u als bewoner te attenderen op verdachte situaties en u de mogelijkheid te geven te alarmeren in noodsituaties.

Aanmelden voor deze App bij: Martin Donker.

------

Telefoonnummers van bovengenoemde personen staan in ons dorpscourantje "De Vleute".