Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is door "Dorpsbelangen Fluitenberg" met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. "Dorpsbelangen Fluitenberg" verstrekt door middel van deze website louter informatie over de activiteiten en diensten die door "Dorpsbelangen Fluitenberg" of zijn sponsoren worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

"Dorpsbelangen Fluitenberg" aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Daarnaast ervaren zij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website opgenomen informatie en eventueel tarieven.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is "Dorpsbelangen Fluitenberg" niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen: afbeeldingen, foto's, knoppen, opmaak en teksten, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van "Dorpsbelangen Fluitenberg" of de sponsor bedrijven en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze kunnen uitsluitend gebruikt worden na voorafgaande toestemming door "Dorpsbelangen Fluitenberg". De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen zonder voorafgaande mededeling.