AGV Verklaring

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Ook Dorpsbelangen Fluitenberg en Stichting Dorpshuis Fluitenberg hebben een ledenlijst die onder deze nieuwe regelgeving vallen.

Wat is er opgeslagen?

De namen van onze leden, hun adressen, geboortedatum, een emailadres en/of telefoonnummer en IBAN zijn in een digitaal bestand opgeslagen. Deze gegevens hebben wij nodig voor contributieheffing en versturen van dorpsinformatie (de Vleute). De persoonsgegevens worden bewaard op een beveiligde server.

Wie beheert deze ledenlijst?

De lijst wordt beheerd door de penningmeester van Dorpsbelangen en de stichting en wordt alleen gebruikt door het bestuur en ondersteuners van het bestuur voor het ophalen van de contributie en het verzenden van informatie gerelateerd aan Dorpsbelangen en de stichting. De ledeninformatie wordt niet aan derden verstrekt en is ook niet ter inzage voor derden. Leden kunnen wel hun eigen gegevens ter controle opvragen, wijzigen of laten verwijderen. Opvragen kan bij de penningmeester.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dat strikt noodzakelijk en beperkt zich ook tot het hoogst noodzakelijke.

In alle gevallen waarbij een datalek en/of fraude wordt vermoed dient de beheerder van de ledenlijst (de penningmeester) op de hoogte te worden gebracht.