Jaarverslag 2023

Jaarverslag Vereniging Dorpsbelangen Fluitenberg en
Stichting Dorpshuis het Overschotje
Ledenvergadering 3 Mei 2023
 

Bestuur.

Na de Covid-19 jaren kunnen we eindelijk weer onze jaarlijkse Ledenvergadering gaan houden, en we heten iedereen welkom!!

Mooie en minder mooie dingen zijn de revue gepasseerd, wij wensen de mensen die het nu niet zo goed gaat veel beterschap en veel sterkte toe.

Vanuit het bestuur zijn er verscheidene zaken gerealiseerd, b.v Plaatsing van de zonnepanelen, Nieuwe stoelen voor de grote zaal.

Na een pachterswissel  hebben we nieuwe Pachters mogen begroeten, die met veel plezier aan de slag zijn gegaan om de gezellige en centrale plek  van ons dorp (Overschotje) te continueren.

Ook het Dorpsfeest van 2022 was de eerste keer na de Covid en was een zeer groot succes!

Onze nieuwe Pachters waren ook zeer tevreden.

Het huidige Bestuur heeft een aantal jaren met 5 mensen Fluitenberg kunnen  besturen, en zijn blij dat er nu toch een nieuwe persoon zich heeft aangemeld om  ons Bestuur te verstevigen, Henrieke , nogmaals van harte welkom!! We nemen afscheid van Gerrie Jonkman en Judith Bakker.

 

Activiteitencommissie.

De activiteitencommissie vermaakt de Jeugd van Fluitenberg op gezette tijden. Ook bij de AC komen en gaan er vrijwilligers, zo nemen we afscheid van Judith Bakker en verwelkomen we Ellen de Boer, Linda van Faassen en Arja Olthof.  Zo meteen zal de Activiteiten Commissie verslag van de gehouden activiteiten gaan doen.

 

Groengroep Fluitenberg.

Zoals jullie weten is er in Fluitenberg een Groengroep actief die veel voor het dorp betekent in de zin van natuur bijhouden en nieuwe zaken oppakken waar het dorp, vanuit het oogpunt natuur, opbloeit. Wij willen deze vrijwilligers ontzettend bedanken, ons mooie dorp wordt er mooier en groener van!

 

Gebeurtenissen:

 

Dorpsfeest.

Er is door de feestcommissie afgelopen jaar een geweldig feest georganiseerd wat door veel inwoners goed bezocht en enorm gewaardeerd werd. Het was de eerste keer na de Covid jaren en veel inwoners hebben meegedaan. Met name de nieuwe inwoners van Fluitenberg willen we benoemen omdat het voor hen de eerste keer Dorpsfeest in Fluitenberg betrof. Aan menige reacties konden we merken dat velen aangenaam verrast waren. Het bestuur wil de Feestcommissie nog een keer extra bedanken voor hun inzet, zonder hen zou het niet zo’n fantastisch feest zijn geworden! 

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het komende dorpsfeest  al weer in volle gang. Zo meteen zal de Feestcommissie hier alvast verslag van doen.

 

Bingo.

De bingo die eens per twee weken op de dinsdagavond geleid wordt door vrijwilligers is ook dit jaar weer van start gegaan. Het gaat  goed met de Bingo. De deelname groeit gestaag. Het bestuur wil graag de betreffende  vrijwilligers bedanken voor hun inzet in deze.

 

Oud papier.

De vrijwilligers die het oud papier ophalen, staan elke tweede zaterdag van de even maanden weer voor u klaar. Naast het ophalen van het oud papier met behulp van vrijwilligers en een kraakwagen is het ook mogelijk om het oud papier in de containers bij het Overschotje te brengen. Hier wordt veel gebruik van gemaakt.  De inhoud van de containers is groter, zodat er meer papier verzameld kan worden.Wij willen benoemen dat er een stuk Fluitenbergseweg aan de route toe is gevoegd. Ook bedanken we deze vrijwilligers!!

   

De Vleute.

Vanaf april 2022 tot en met maart 2023 is de Vleute 10 keer uitgekomen.

De Vleute is weer opgevuld met adverteerders waar wij als bestuur heel erg blij mee zijn. Indien Fluitenbergers iets willen delen met de rest van Fluitenberg,  dan kan hiervan gebruik gemaakt worden, door voor de 15e van elke maand, een stukje aan te leveren bij de redactie. Het mailadres staat zoals altijd voorin de Vleute. Inmiddels zijn alle contact personen van de activiteiten ook vermeld in de Vleute.

 

Smederijen.

Het afgelopen jaar zijn er meerdere ideeën ingediend bij de Smederijen verkiezingen. De volgende ideeën zijn gekozen en uitgevoerd;

  • Geld voor de Feestcommissie voor de organisatie Dorpsfeest
  • Activiteiten commissie, activiteiten voor de Jeugd
  • Verkeersspiegel Driehoekskamp
  • Kerstversiering Dorp
  • Nieuwe picknickbanken bij het Overschotje

 

Website.

Het bestuur wil Johan Waninge bedanken voor zijn inzet bij de ontwikkeling en beheer van de website van Dorpsbelangen Fluitenberg. De website is, online en op smartphone te bekijken.  Op dit moment wordt er gekeken naar wederom een nieuwe update van de website.

Een bijdrage voor de website kan gestuurd worden naar Johan Waninge

De commissies afzonderlijk en pachter hebben een eigen deel van de website wat ze ook zelf in beheer hebben,

 

Paasvuur.

Het afgelopen jaar werd het paasvuur weer op de dezelfde locatie gehouden (aan de Schuinedijk, bij de fam. Otter achteruit). Het werd dit keer door de mannen van het Bestuur georganiseerd nadat er 2 weken van te voren pas groen licht werd gegeven door Gemeente.

Het was een goed bezocht evenement en we hopen dat het volgend jaar weer door kan gaan met alle nieuwe regels die op stapel staan. 

Het land wordt beschikbaar gesteld door de familie Scheper, ook willen wij de familie Scheper bedanken!

 

Toneelvereniging.

Onze toneelvereniging Margriet wilde ons, ook dit jaar, weer laten genieten van een gezellig toneelstuk. Helaas door verdrietige omstandigheden is alleen de vrijdagavond door gegaan.

Hopelijk vindt de tweede voorstelling in September plaats. Wel willen we benadrukken dat wij blij zijn met een Toneelgroep in ons dorp.

 

Namens het bestuur,

 Rieneke Bouma, Secretaris Dorpsbelangen Fluitenberg

 


Verantwoording