Bouwplan Schoolstraat-westzijde

Bouwplan Schoolstraat-westzijde

Ontwerpbestemmingsplan Fluitenberg 2018, deelplan Schoolstraat westzijde.

Het college van B&W heeft bestemmingsplan Fluitenberg 2018, deelplan Schoolstraat-westzijde voorbereid. In het bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om op een onbebouwd perceel 3 vrijstaande en 2 geschakelde woningen te realiseren.

Het plan ligt terinzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24, Hoogeveen van 21-dec-2023 t/m 31-jan-2024. Ook kunt u de stukken raadplegen via: "www.ruimtelijkeplannen.nl" zoek op plan ID "NL.IMRO.0118.2022BP9010003-ON02".

Link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/bouwplan Schoolstraat-west

Om de stukken bij de Gemeentewinkel intezien moet u een afspraak maken bij de balie door te bellen met 14 0528, vraag naar dosier nummer 537641. 

Tijdens de inzagetermijn kunnen belang hebbenden een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan en/of beeldkwaliteitsplan bij het college van B&W indienen. U kunt ook mondeling een zienswijze kenbaar maken, Hiervoor kunt u contact opnemen met R. Kranenberg, afdeling Economie, Ruimtelijke ontwikkeling en Duurzame leefomgeving via telefoon nummer 14 0528.

Uw zienswijze dus indienen bij College B&W, Gemeente Hoogeveen vóór 31-jan-2024.


Ontwerp bestemmingsplan