Bouwplan Schoolstraat-westzijde

Bouwplan Schoolstraat-westzijde

Vaststelling bestemmingsplan Fluitenberg 2018 deelplan Schoolstraat westzijde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen maken bekend dat de gemeenteraad op 30 mei 2024 het bestemmingsplan “Fluitenberg 2018 deelplan Schoolstraat westzijde” ongewijzigd heeft vastgesteld.

 

Het plan

In het bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om op het onbebouwde perceel aan de westzijde van de Schoolstraat drie vrijstaande en twee geschakelde woningen te realiseren. In het plan wordt extra aandacht besteed aan de inpassing in het landschap en de uitstraling van de woonpercelen richting de omgeving. Daarvoor is een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

 

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan liggen vanaf donderdag 13 juni 2024 ter inzage. Inzien kan via:

  1. Een bezoek aan de gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen
  2. De gemeentelijke website: www.hoogeveen.nl/inzage
  3. Overheid website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op planidentificatie: NL.IMRO.0118.2022BP9010003-VG01

 

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage.

 

Detail informatie

Link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/bouwplan Schoolstraat-west

 


Ontwerp bestemmingsplan