Bouwplan Fluitenbergseweg-Reactie

Bouwplan Fluitenbergseweg-Reactie

Actium heeft op uw vragen gereageerd met de bijgaande brief.

Actium heeft Dorpsbelangen Fluitenberg toestemming gegeven om deze brief te publiceren, zodat u op de hoogte bent.

Als u desondanks nog bezwaren heeft ten aanzien van het huidigeplan, kunt u uw zienswijze volgens de normale procedure bij de Gemeente Hoogeveen indienen.

 

 


Reactie op vragen