Home / Uitnodiging ledenvergadering 12 april

Terug

Uitnodiging ledenvergadering 12 april

Het bestuur van Dorpsbelangen Fluitenberg nodigt  haar leden uit voor de 45e jaarlijkse ledenvergadering.
 
Datum:            Woensdag 12 april
Tijd:                 20.00 uur.
Plaats:             Het Overschotje.

 
Agenda
1.         Opening                                                       Voorzitter
 
2. a.     Bestuursverkiezing                                        Voorzitter 
            Aftredend, voor een jaar herkiesbaar: Gerald Beekelaar
            Kandidaat algemeen lid: Berdien Duinkerken
 
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 3 dagen voor aanvang vergadering melden bij één van de zittende bestuursleden.
 
    b.     Activiteiten Commissie                                 Voorzitter 
Bestaat uit: Marcel Baas, Mirjam Lunenborg, Martin Donker, Saskia Lunenborg, Edwin Ensing, Marion van den Heuvel
 
Vertrekkend lid: Veronica Slomp
 
    c.     Feestcommissie                                            Voorzitter
Bestaat uit: Erjan van Dalsem, Arno van Hautum, Freddie Lunenborg, Géa Schipper, Jan Steenbergen, Jacky Jaspers Fayer
 
Vertrekkend lid: John Zinger
Nieuw lid         : Klaas Dijkema
 
3.         Notulen 13 April 2016                                     Voorzitter
 
4.         Ingekomen stukken                                       Voorzitter
 
5.         Mededelingen                                                Voorzitter
 
6.         Jaarverslag bestuur                                       Vice Voorzitter
 
7.         Jaarverslag activiteiten commissie               Activiteiten commissie
 
8.         Jaarverslag feestcommissie                         Feestcommissie
 
9.        Pauze
 
10.       Financieel jaarverslag                                   Penningmeester

11.       Kascommissie                                               Voorzitter 
            Bestaat dit jaar uit  Herman Schipper en Marinus Prins     
            Reserve kandidaat nu: Jan Steenbergen
 
11.       Rondvraag                                                     Allen 

12.       Einde vergadering
 
 
Ledenvergadering Special:
 
Toelichting plannen woningbouw door de Van Wijnen groep